©2014-2019, TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Số 126, đường Nguyễn Đức Thuận, Phường Thống Nhất, TP. Nam Định
Điện thoại: 03503. 649. 899 - Fax : 03503. 648. 755